voor al uw financiele administratieve zaken

Financiele administraties en jaarrekeningen

De verzorging van uw financiele administratie met software van Snelstart. Het rekeningenstelsel wordt op maat gemaakt zodat het voldoet aan de wensen van de client en tevens voldoet aan de wettelijke eisen. Op basis van aan te leveren dagboeken (deze krijgt u van ons) verwerken wij elke mutatie in de financiele administratie. De codering door de cliënt wordt constant gecontroleerd. Na afloop van enig jaar wordt de jaarrekening opgemaakt. Deze ontvangt u in april (of eerder) na afloop van het betreffende boekjaar.

Inkomstenbelasting

Alle aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen worden door ons verzorgd. Ook voor het zogenaamde F-biljet (in geval van overlijden of emigratie) kunt u bij ons terecht. De inkomstenbelasting wordt met toegepaste software berekend. De aangiften worden door ons opgesteld en door u getekend en verzonden.

Omzetbelasting (BTW)

 Met de financiele administratie wordt exact berekend welke bedragen er aan omzetbelasting per tijdvak afgedragen of terug ontvangen moeten worden. De berekeningen worden gemaakt en de aangiften worden door ons opgesteld.
Eventuele suppletie-aangiften worden ook door ons verzorgd.

Erfbelasting

Wij verzorgen de aangifte erfbelasting op basis van de verklaring van erfrecht voor alle erfgenamen.

Schenkbelasting

Wij verzorgen de aangifte schenkingsrecht op basis van de door de schenker aangeleverde informatie.